Visie op social media mobile apps en pensioencommunicatie

Download Visie op social media mobile apps en pensioencommunicatie

Post on 30-Nov-2014

504 views

Category:

Business

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Visie op social media mobile apps en pensioencommunicatie

TRANSCRIPT

  • 1. Een visie op social media en communicatie via mobile devices in de pensioenbranchePensioencommunicatie en social media,Aan het pieken in de hypecycle? Communicatie over pensioen is een actueel onderwerp. De gemiddelde Nederlander interesseert er zich nauwe- lijks voor. Daardoor is hij lastig te bereiken met informatie die voor hem van belang is. De overheid dringt aan op heldere pensioencommunicatie. Wat het nieuws haalt is de laatste jaren alleen maar negatief. Diverse goeroes propageren de inzet van social media en mobile apps als middel om de pensioencommunicatie te bevorderen. De echo is in menig pensioenfondsbestuur te horen. De techniek is relatief nieuw, de verwachtingen zijn hoog. Wat ons betreft zelfs opgeblazen.De val van desillusie ligt dan op de loer. Dat zou nu ook weer zonde zijn omdat dat leidt tot voorlopig afzien vanactie op dit terrein. Terwijl er heus wel voordelen te behalen zijn met de inzet van social media en mobile apps.Pensioenuitvoerders doen nog erg weinig met social mediaMisschien is dat eigenlijk wel terechtEdmond Halley deed eind 2011 een klein onderzoek naar het Gebruik social media pensioenfondsengebruik van social media door pensioenfondsen. Het bleek dat januari 2012er slechts enkele waren die social media op de interactieve 25manier inzetten waar deze voor bedoeld is. Erg storm loopthet dus nog niet met de actieve inzet van social media. Komt 20dat doordat fondsbestuurders het gewoon niet snappen, 15conservatief zijn of denken dat het te duur is? Misschien komt 10het wel omdat ze door hebben dat het weinig zin heeft om 5een nieuw instrument in te zetten, als je er toch niet mee 0kunt maken wat je echt nodig hebt. Onderzocht Doet iets Zendt Interactie berichten
  • 2. Een visie op social media en communicatie via mobile devices in de pensioenbrancheSocial media zijn ongeschikt voor het belangrijkste communica-tiedoel van pensioenuitvoerdersMisschien wel de belangrijkste communicatiebehoeften Nut social media:van pensioenfondsen zijn gedicteerd door de Pensioen- Netwerkenwet. Deelnemers en gewezen deelnemers moeten op Het gesprek volgenvoorgeschreven momenten genformeerd worden overhun specifieke individuele pensioensituatie. Dat betreftdus persoonlijke privacygevoelige informatie die eigen-lijk niet interessant is voor anderen dan de (gewezen)deelnemer zelf.Social media zijn gericht op het tegenovergestelde daar- Maar gaat niet over primaire communica-van. Die gaan over het delen van weinig privacygevoelige tiebehoefte uitvoerderinformatie tussen de deelnemers van hetsociale netwerk , van informatie die heel veel mensen interessant vinden. De primaire communicatiebehoefte van depensioenuitvoerder en de communicatie-oplossing die social media kunnen bieden matchen dus niet.Pensioenuitvoerders hebben nog andere communicatiedoelenEn zetten daar diverse middelen voor in Naast specifieke informatie voor individuen communiceert Pensioenuitvoerder heeft diverse communicatiedoelen een fonds ook meer generieke informatie. Deze kan meer of minder zakelijk inhoudelijk zijn en kan gericht zijn op grotere zakelijk en/of persoonlijk gevoelig of kleinere groepen. Denk bijvoorbeeld aan informatie aan de groep nieuwe deelnemers, mensen die op het punt staan te gaan pensioneren, of aan algemene persberichten over Individu Doelgroep Wie dan ook bijvoorbeeld de dekkingsgraad of fusie met een ander pensi- oenfonds. Fondsen zetten daarvoor bijvoorbeeld nieuws- brieven, krantjes, persberichten, E-mailings en brieven in. Deze communicatiebehoeften zijn dus al afgedekt en ook Algemeen en/of niet persoonlijk gevoelig hier is inzet van social media niet noodzakelijk.Website dekt alle communicatiebehoeften van depensioenuitvoerder afElke pensioenuitvoerder beschikt wel over een eigen website. Op alle sites vind je algemene informatie over hetfonds en nieuws. Op veel sites vind je ook handige informatie voor die voor bepaalde doelgroepen interessant kanzijn. En op veel sites kan een deelnemer inloggen met een eigen code zodat hij bij zijn eigen persoonlijke informatiekan. Aangevuld met verplichte schriftelijke informatie als UPO en startbrief is de uitvoerder volledig gedekt voor allecommunicatiebehoeften.
  • 3. Een visie op social media en communicatie via mobile devices in de pensioenbrancheHebben social media en mobile apps dan niets toe te voegen?Jawel, maar niet op inhoudOoit, waarschijnlijk ergens halverwege de jaren negentig,zijn pensioenuitvoerders voorzichtig E-mail gaan gebrui-ken. Waarom? Omdat het gemak bood en steeds meermensen E-mail gingen gebruiken. Inmiddels is het eenbasis communicatiemedium. Een soortgelijke ontwikke-ling zien we met social media en mobile apps. Mobileapps en social media nemen een steeds groter aandeel inhet internetverkeer en daarmee de informatievoorzie-ning in.Het gebruik van tablets neemt razendsnel toe en wieeen telefoon koopt, koopt al gauw een mobiele die ei-genlijk een krachtige computer op zakformaat is met toe-gang tot het mobiele internet.Deze apparaten doen steeds vaker dienst als secondscreen. Tijdens het televisie kijken en met name in dereclameblokken, zijn mensen ook online en wisselen infor-matie uit of zoeken die op. Wij denken dat er een momentkomt dat de televisie zal worden gedegradeerd tot secondscreen en het mobile device de eerste plek overneemt.De reden om van de telex en fax over te stappen op E-mailwas eigenlijk vrij triviaal: het was gemakkelijker en ieder-een deed het. Wij zien het gebruik van social media enmobile apps op dezelfde manier. Het zijn inhoudelijk geenechte toevoegingen. Met een website kun je als pensioen-uitvoerder aan alle communicatiedoelen voldoen. Maarhet stelt de pensioenuitvoerder in staat de mensen metwie ze wil communiceren te ontmoeten op de plaatsenwaar zij aanwezig zijn. Dat is op social media en op debank (met een mobile device in de hand).Wat ons betreft is de toegevoegde waarde van socialmedia en mobile apps dan ook het medium zelf. Het issteeds vaker het medium van keuze van (gewezen)deelnemer. Door het gemak van het gebruik ervan wordtde communicatiedrempel verlaagd. En bij een onderwerpdat zo belangrijk is maar zo weinig enthousiaste interesseopwekt is elke drempelverlaging wat ons betreft meege-nomen. Data geleverd door www.justconnecting.nl
  • 4. Een visie op social media en communicatie via mobile devices in de pensioenbrancheKISS Digital ontwikkelde App platform voor pensioenuitvoerdersDat de nadelen van weer een ict applicatie voorkomtKISS Digital ontwikkelde geen app, maar een infrastruc-tuur en dashboard waarmee pensioenuitvoerders hun appkunnen vormgeven, inrichten en beheren. Deze beheer-module produceert vervolgens de app. Deze kan opAndroid en IOS (Apple) apparaten worden gedownload.Deze aanpak levert belangrijke voordelen op:De beheermodule wordt maar 1x gebouwd en kan verschil-lende apps produceren. Er wordt dus niet per klant eenaparte app ontwikkeld. Zo worden de kosten per gebruikersterk verlaagd. Dit wordt bedoeld met Multi client.Doordat de beheermodule Multi platform werkt en apps voor Ios (Apple) en Android genereert, is maar n be-heeromgeving nodig. Met Ios en Android wordt meer dan 80% van de mobile devices bereikt.De App vullen met content gebeurt ook op 1 plek, voor beide systemen. Dat drukt de implementatie en gebruikskos-ten aanzienlijk. Daarnaast kan de beheermodule worden gekoppeld aan het CMS systeem van de website, waardoordubbel werk verder wordt teruggedrongen.Doordat de pensioenuitvoerder met de beheermodule zelf de app kan inrichten wat betreft lay-out, functionaliteiten content, is hij niet afhankelijk van externen. Dat verkort de doorlooptijd voor een verandering en de kosten. Wantvoor kleine en zelfs grote wijzigingen hoeft geen ICT-er ingeschakeld te worden. Zo blijft de pensioenuitvoerder vol-ledig in control over kosten, doorlooptijden en inhoud.Wat de app doetBepaalt u zelfWat de functionaliteit en inhoud van de app is, bepaalt u zelf. U voegt zelf gemakkelijk knoppen, functies, layout encontent toe. Om u een idee te geven volgen hier een paar ideen:Algemeen nieuws, nieuws per doelgroep, informatie over specifieke onderwerpen, links naar externe informatie-bronnen over bijvoorbeeld seniorenreizen of arbeidsvoorwaarden of wat dan ook. Weergave van de twitterberich-ten van uw fonds, of uw Facebook berichten. Een mogelijkheid om uw fonds berichten te zenden. Een koppeling metSkype om met een medewerker te kunnen communiceren waarbij bijvoorbeeld ook documenten of afbeeldingengetoond kunnen worden. Een pensioenrekenmachine om globale berekeningen te maken. En als u wilt kunt u eenlink naar de UPO en startbrief van een app gebruiker leggen. Daar is dan wel een koppeling met een bron van dezegegevens voor nodig. Dit kan relatief eenvoudig geregeld worden zonder koppeling met uw backoffice systeem envindt plaats op basis van een zwaar beveiligde HTTPS verbinding en wachtwoord.En als u het een week later toch anders wilt, dan verandert u het gewoon.
  • 5. Een visie op social media en communicatie via mobile devices in de pensioenbrancheEen app is handiger dan een websiteEn integreert gemakkelijk social mediaEr is weing dat een app kan, wat een website niet zou kunnen. Maar toch zijn er wel wat belangrijke voordelen voorde gebruiker en voor de pensioenuitvoerder.Met push notifications verschijnt er bij het icoontje van de App een rood bolletje. In dat bolletje staat het aantalberichten dat de gebruiker nog niet heeft gelezen. Hij wordt er dus in tegenstelling tot bij bijvoorbeeld een wegge-gooid krantje, voortdurend aan herinnerd dat hij belangrijke informatie heeft gemist. Als uitvoerder ontvangt u ookreal time feedback omdat u kunt u zien hoeveel procent van de App gebruikers een bepaald bericht heeft gelezen enzelfs wie wel en wie niet (mits u dat zo instelt).Voor de gebruiker heeft de app als voordeel dat hij hem altijd bij de hand heeft. Als hij op TV iets over pensioen zieten zich afvraagt hoe dat eigenlijk bij hem zit hoeft hij niet eerst naar de studeerkamer om de computer op te starten(laat ook maar zal meestal het gevolg zijn). Dat werkt drempelverlagend. Hij raakt ook geen informatie meer kwijtof moet het gaan opdelven uit een grote doos met papieren. De App houdt alles gesorteerd bij voor hem.Het werkt ook gemakkelijker dan een website. Als u dat zo regelt hoeft hij maar 1x een wachtwoord in te voeren ombij zijn persoonlijke informatie te komen. Daarna hoeft hij maar de App te openen om daar weer toegang toe te heb-ben. Zijn gegevens zijn dan beveiligd via de algemene beveiliging van het mobile device.Het werkt veel sneller dan met de internetfunctie van een mobiel apparaat contact maken met de website. Dat ligtaan een fundamenteel andere architectuur wat betreft data-verzending.Social media worden bij voorkeur mobiel gebruikt. In de app neemt u met gemak een twitter of facebook-functieop.
  • 6. Een visie op social media en communicatie via mobile devices in de pensioenbrancheApps en social media vervangen niet uw communicatiestrategieMaar ze zijn wel daarbinnen een hygiene factor Natuurlijk is een goed doordachte communi...