usability i ux - podstawy

Download Usability i UX - podstawy

Post on 04-Dec-2014

497 views

Category:

Self Improvement

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. Radosaw TaraszkaUsability and UX

2. Engineer make things. We make people love them Karl Fast 3. 5 elements of usability1.Learnability how? 2.Efficiency wow! 3.Memorability - ok 4.Errors - what? 5.Satisfaction yeah! 4. Learnability 5. Efficiency 6. Memorability 7. Errorshttp://wallofawesome.pagodabox.com/one-of-the-best-404-pages-ever/ 8. SatisfactionUsa Today 9. SatisfactionUsa Today 10. Relationship between usability and UX (almost).http://www.jpprufino.com/2008/08/ux-studies-usability-and-user-experience-part-ii/ 11. true relationship between usability and UXhttp://www.neospot.se/usability-vs-user-experience/ 12. Related areas to UX Project Managemenet User Research Usability Evaluation Infomraction Architecture User Interface Design Interaction Design Visual Design Content Strategy Accessability Web AnalyticsUser Experience 13. Jak ugotowad zup?About Face 3. The Essentials of Interaction Design Alan Cooper, Robert Reimann, and Dave Cronin 14. Rozwizanie?The Design of Everyday Things, Donald A. Norman 15. Rozwizanie?The Design of Everyday Things, Donald A. Norman 16. MapowanieAbout Face 3. The Essentials of Interaction Design Alan Cooper, Robert Reimann, and Dave Cronin 17. MapowanieThe Design of Everyday Things, Donald A. Norman 18. Examples of good UX - microemotionsThe White Stuffs 19. Examples of good UX social proofExpedia 20. Examples of good UX info about system statusBoxee 21. Examples of good UX suggestionMake Me A Cocktai 22. Examples of good UX adaptabilityadaptabilityGoogle maps - Hawaii 23. Examples of good UX better search engineMeetup 24. Examples of good UX understandingVimeo 25. Examples of good UX understandingAmsterdam Museum 26. Examples of good UX persuasionhttp://www.tui.pl 27. Examples of good UX persuasion 28. Examples of good UX Luke, use the dataEbay 29. Radosw TaraszkaTestowanie i analizowanie 30. Testowanie 31. Typy testw Jakociowe uytecznod SurveyMonkey, CrazyEgg, TechSmith Morae, WebSort, Opiniac.com Ilociowe analityka Google Analytics, Omniture, Gemius, Coremetrics Eksperymenty testy a/b, wielowymiarowe Visual Website Optymizer, Google Website Optimize Konkurencja dane ilociowe i jakociowe, porwnania Alexa, Quantcast, Compete.com, Hitwise, BDN, Manubia 32. Analiza danych 33. A/B Testshttp://visualwebsiteoptimizer.com/split-testing-blog/human-landing-page-increase-conversion-rate/ 34. A/B Testshttp://visualwebsiteoptimizer.com/split-testing-blog/human-landing-page-increase-conversion-rate/ 35. Analiza danych 36. A/B Tests+95% http://visualwebsiteoptimizer.com/split-testing-blog/human-landing-page-increase-conversion-rate/ 37. A/B w Mall.czhttp://visualwebsiteoptimizer.com/split-testing-blog/larger-productimages-increase-conversion-rate/+9,46% 38. Radosaw TaraszkaTworzenie interaktywnego produktu 39. Cyfrowy produktAbout Face 3. The Essentials of Interaction Design Alan Cooper, Robert Reimann, and Dave Cronin 40. Ewolucja w tworzeniu produktw cyfrowychDecyzje o produkcie: formie i interakcji podejmowane PRZED faz WYKONANIA About Face 3. The Essentials of Interaction Design Alan Cooper, Robert Reimann, and Dave Cronin 41. Dobry interfejs odpowiada na kad interakcjAbout Face 3. The Essentials of Interaction Design Alan Cooper, Robert Reimann, and Dave Cronin 42. Konwencja? 43. Komunikaty systemoweAbout Face 3. The Essentials of Interaction Design Alan Cooper, Robert Reimann, and Dave Cronin 44. Komunikaty systemowe Jeli aplikacja wykrya bd, dlaczego go nie naprawi? Moesz zniszczyd dwa pudeka, ktre jest wartociowe? Co si stanie gdy klikniesz cancel?About Face 3. The Essentials of Interaction Design Alan Cooper, Robert Reimann, and Dave Cronin 45. Konstruktywne komunikaty Czy komunikaty s poprawne? Czy tumacz co si stao? Czy wskazuj miejsce problemu?Czy podaj rozwizanie problemu? Czy jeli prosz o wpisanie danych, podaj ich format? 46. Konstruktywne komunikatyNa stronach korporacje.pekao.com.pl wyszukiwarka po nie znalezieniu poszukiwanej frazy proponuje skorzystanie z mapy strony lub skontaktowanie si w celu uzyskania potrzebnych informacji. 47. Radosaw TaraszkaNawigowanie 48. Nawigacja Lewa nawigacja jest ignorowana. Szczeglnie gdy jest duga.Uytkownicy lubiContent Poziom, du nawigacj Linki w okolicach tytuu 49. Drugi poziom nawigacji Problematyczny z natury rzeczy bo.. po pierwszym kliku uytkownicy koncentruj si na treci. nawigacja 2 poziomu zawsze sabo widoczna.dopiero gdy uytkownik nic nie znajdzie w treci to zaczyna szukad dookoa jeli trafi na co przed nawigacj 2 poziomu to moe jej nie zauwayd. 50. Wyszukiwarka 51. Wyszukiwarka - prostaGov.uk 52. Wyszukiwarka - zoonaTripadvisor 53. Wyszukiwarka gwny elementVerif 54. Rozwijane menuMenu rozwijane umoliwia wygodny wybr kraju 55. Akordeonowe menu Szybka metoda przegldaniaOd 2 do 10 pozycji na drugim poziomieDo 2 poziomw 56. Jeste tutaj Dziaa na zasadzie jeste tutaj na mapieStosowane najczciej w menu 57. Zakadki Ludzie je rozumiej Ograniczenie iloci Mao widoczny 2 poziom Trzeba dodatkowo mocno wyrniad 58. ZakadkiBBC 59. ZakadkiSport.pl 60. DropdownNettuts+ 61. DropdownGateway 62. Mega dropdownSony store 63. Mega dropdownEmpik.com 64. Mega dropdownEngadet 65. Mega dropdownUSAA 66. Lepsze lewe menu 67. Lepsze lewe menu 68. FiltrowanieAbout Face 3. The Essentials of Interaction Design Alan Cooper, Robert Reimann, and Dave Cronin 69. FiltrowanieAbout Face 3. The Essentials of Interaction Design Alan Cooper, Robert Reimann, and Dave Cronin 70. Radosaw TaraszkaBadania usability 71. Metody badawczeUsability Engineering, JAKOB NIELSEN 72. Dlaczego badad? Projektant nie jest w stanie spojrzed na witryn jak jej uytkownik. Im czciej testujesz tym mniejsze koszty, szybciej wykrywasz problemy uytkownikw.Koniecznod zatrudnienia reprezentatywnej grupy uytkownikw nie jest tak istotna jak mogoby si wydawad. Wikszod osb w ten sam sposb postrzega serwisy WWW i ma podobne problemy. 73. Analiza ekspercka W tej metodzie ekspert lub grupa ekspertw ocenia zgodnod poszczeglnych elementw serwisu z wytycznymi usability. Kady znaleziony problem jest priorytetowany (zazwyczaj 3 poziomy) a nastpnie opisywany (najczciej z sugesti jak go rozwizad).Zalecane jest uycie przynajmniej 2 ekspertw (analitykw). Wyniki ich pracy zostaj scalone do jednego raportu. 74. Heurystyki Nielsen & Molich 1.Pokazuj status systemu. 2.Zachowaj zgodnod pomidzy systemem a rzeczywistoci.3.Daj uytkownikowi pen kontrol. 4.Trzymaj si standardw i zachowaj spjnod. 5.Zapobiegaj bdom. 6.Pozwalaj wybierad zamiast zmuszad do pamitania. 7.Zapewnij elastycznod i efektywnod. 8.Dbaj o estetyk i umiar. 9.Zapewnij skuteczn obsug bdw. 10.Zadbaj o pomoc i dokumentacj.rdo: 1.Nielsen, J., and Landauer, T. K. 1993. A mathematical model of the finding of usability problems. Proceedings ACM/IFIP INTERCHI'93 Conference (Amsterdam, The Netherlands, April 24-29), 206-213. 2.Nielsen, J., and Molich, R. (1990). Heuristic evaluation of user interfaces, Proc. ACM CHI'90 Conf. (Seattle, WA, 1-5 April), 249-256. 3.Nielsen, J. 1992. Finding usability problems through heuristic evaluation. Proceedings ACM CHI'92 Conference (Monterey, CA, May 3-7), 373-380. 4.Examining User Expectations for the Location of Common E-Commerce Web Objects 75. Click trackingCrazy Egg 76. Eye-tracking 77. Eyetracking na mobilehttp://www.slideshare.net/uservision/user-experience-in-action 78. Google Analytics 79. Badania z uytkownikami Pierwsi uytkownicy zazwyczaj odkrywaj najwicej bdw. Jakob Nielsen i Tom Landauer wykazali, e testowanie z 5 uytkownikami pozwala na wykrycie 85% problemw dotyczcych funkcjonalnoci witryn. Zatrudnianie wikszej iloci uytkownikw nie gwarantuje liniowego wzrostu liczny wykrytych bdw. Zamiast jednego testu z 8 uytkownikami lepiej przeprowadzid dwie tury testw z 3 uytkownikami. Najczciej due bdu zasaniaj te mniejsze i dopiero usunicie ich i przeprowadzeni drugiej tury pozwala na odkrycie mniejszych bdw. W tecie bierze udzia take osoba przeprowadzajca test i obserwator. 80. Ilu uytkownikw? 81. Pay-off ratioUsability Engineering, JAKOB NIELSEN 82. Typy testw z uytkownikami Zrozumied witryn pokazujesz witryn uytkownikowi a nastpnie sprawdzasz czy zrozumieli sposb zorganizowania informacji, nawigacj i koncepcj witryny Wykonanie czynnoci uytkownik pracuje z serwisem Zadania zamknite Zadania otwarte 83. Jak testowad? Najpierw sprbuj samemu wykonad zadania testowe. Bd uprzejmy i dbaj o poczucie wasnej wartoci uytkownikw. Testujesz strony, nie ludzi.Zachcaj do gonego mylenia.Jeli nie wiesz co myli uytkownik zapytaj o to.Nie udzielaj wskazwek dotyczcych tego jak maj postpowad.Wydawaj proste i klarowne polecenia.Bezporednio po sesji rb notatki.Uprzed uytkownika, e:Bdzie nagrywany Nie bdziesz w trakcie testu odpowiadad na jego pytania Wynagrodzenie nie zaley od wyniku testw 84. A po tym wszystkim 85. Tak, tak- analiza danych 86. Radosaw TaraszkaProjektowanie 87. Waterfallhttp://project.samwho.co.uk/images/waterfall-model1.jpg 88. Projektowanie rwnolege i iteracyjneUsability Engineering, JAKOB NIELSEN 89. Scrumhttp://www.maxxor.com/software-development-process 90. Leanhttp://www.agilearts.nl/the-lean-agile-connection/ 91. Lean 92. Sortowanie karthttp://www.slideshare.net/uservision/user-experience-in-action 93. Szkicuj 94. Szkicujhttp://sketchtoy.com/ 95. Szkicuj 96. PrzepywAbout Face 3. The Essentials of Interaction Design Alan Cooper, Robert Reimann, and Dave Cronin 97. PrototypyUsability Engineering, JAKOB NIELSEN 98. Visual Language StudiesAbout Face 3. The Essentials of Interaction Design Alan Cooper, Robert Reimann, and Dave Cronin 99. Radosaw TaraszkaResponsive Design 100. Grid w projektowaniu Usability szybsza nauka uywania dziki konsekwecji pozycjonowania elementw na ekranie. Ascetycznod i uporzdkowanie Efektywnod standardyzacja layoutu przyspiesza korzy