mis in education mba bms

Download Mis in Education Mba bms

Post on 03-Jun-2018

226 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/11/2019 Mis in Education Mba bms

  1/15

  GEX/K\^ E@ KM[HF]EA@

  E`stetutea`sIraup Gkglkrs4

  Bfve` Iasfr >5Xfhbet Iuptf 6>

  Fjfsb Bfof`jfr 66

  Ercf`foe E`fgmfr 6s et wfs kxtk`mkm ta atbkr lfhj-accehk cu`htea`s suhb fs ce`f`hefogf`fikgk`t f`m bugf` rksaurhkgf`fikgk`t.

  Gark rkhk`toy tbksk systkgs bfvkfmmrksskm fppoehftea`s spkheceh tabeibkr kmuhftea` suhb fs stumk`tsystkgs f`m irf`ts gf`fikgk`t.

  Hagga` kxfgpoks e`houmk

  XF^, ^kapokXact, Lf``kr

  f`m Arfhok.

  @kkms

  Fsskssgk`t

  Xactwfrk

  Xkokhtea`

  ^rahkss

  \kk`ie`kkre`i

  Ha`ckrk`hk

  \aag

  ^eoat

  ]rfe`e`i

  ^bfskm

  Egpokgk`tftea`

  K\^ ^radkht

 • 8/11/2019 Mis in Education Mba bms

  3/15

 • 8/11/2019 Mis in Education Mba bms

  4/15

  Kmuhftea`K\^.`kt es f spkhefoezkm K\^ saoutea` carKmuhftea`fo E`stetutea`s rksuote`i e` lkttkr gf`fikgk`t

  f`m k`floe`i e`stetutea`s wetb lkttkr mkhesea` gfje`ihfpfleoeteks.

  Yetb kxhkook`t magfe` f`m tkhb`ehfo kxpkrtesk,kmuhftea`K\^.`kt bfs lkk` mkvkoapkm ly warje`i hoaskoywetb prkgeug e`stetutea`s f`m magfe` kxpkrts e` tbkkmuhftea` skhtar.

  Kmuhftea`K\^.`kt bfs kvaovkm fs tbk gast prkckrrkm K\^car kmuhftea`fo e`stetutea`s.

 • 8/11/2019 Mis in Education Mba bms

  5/15

  Kmuhftea` e` tamfys warom bfs lkhagk beiboy

  hagpktetevk f`m sa tbk e`stetutea`s bfvk fosa lkhagk

  beiboy stumk`t arek`tkm. Xa e` armkr ta lk mecckrk`t f`m

  rkfmy car fhtea` tbk e`stetutea`s `kkm f hk`trfo rksaurhkpof``e`i tbft hf` gf`fik tbk k`terk e`cargftea` f`m

  apkrftea`s ac tbk e`stetutea`s

 • 8/11/2019 Mis in Education Mba bms

  6/15

  ]bk lfseh hbfook`iks car f` E`stetutea`

  ]bk lfseh hbfook`ik ac f` e`stetutea` es ta hk`trfoezk, trfhj,f`m rksaovk stumk`t essuks, gf`fik tbk vfreaus apkrftea`sf`m e`cargftea` e` f cofwokss gf``kr f`m mkoevkr qufoetyrksuot arek`tkm kmuhftea`.

  A` f mfy ta mfy lfses, caooawe`i frk tbk lfseh pralokgs cfhkmly tbk e`stetutea`4

  Apkrftea` es hk`tkrkm e` fmge`estrftevk accehks

  ^rahkmurks frk bkfveoy lurkfuhrfteh

  E`cargftea` es aut ac mftk E`cargftea` es e`ha`sestk`t f`m rkpoehftkm

  Cu`htea`foety es shfttkrkm tbrauib arif`ezftea`fo u`ets

 • 8/11/2019 Mis in Education Mba bms

  7/15

  ]rfmetea`fo hbaehks

  F` fhhau`ts accehk wbehb gf`fiks tbk k`terk prahkss ac Ckkhaookhtea`, pfygk`ts ievk` ta stfcc, fmgessea` hbfriks kth. arf`y fgau`ts tbft frk lke`i trf`sfhtkm tbrauib vfreausmkpfrtgk`ts f`m lrf`hbks ac f` E`stetutk.

  F iraup ac tkfhbe`i stfcc wba bfvk ta mkoevkr tbk kmuhftea` fs

  wkoo fs gf`fik tbk rkharm ac vfreaus tksts f`m irfmks f`mkvk` tbk fttk`mf`hk ac tbk stumk`ts wbehb es pra`k ta skvkrfogestfjks okfme`i ta latb stumk`t f`m tkfhbkr messftescfhtea`.]bk tkfhbkrs frk fosa tbk e`tkrcfhk lktwkk` tbk pfrk`ts f`mtbk stumk`ts.

  F` kxfge`ftea` mkpfrtgk`t tbft gf`fiks tbk rkharm acstumk`ts pkrcargf`hk f`m prkpfrk tbk rkpart hfrm ar tbkirfmk sbkkt car tbk stumk`t.

 • 8/11/2019 Mis in Education Mba bms

  8/15

  F Oelrfry foa`i wetb tbk oelrfref` wba bfs ta mkfo wetb tbklaajs larrawkm f`m purhbfskm ly tbk stumk`t wbehb fife``kkms oat ac mftf gf`fikgk`t f`m bkhteh warj.

  F Bastko Haggettkk tbft oaajs fctkr tbk fhhaggamftea` ac

  tbk Xtumk`t. F wfrmk`, wba frrf`iks car tbk stumk`tfhhaggamftea`, tfjks hfrk fctkr tbk vfreaus `kkms f`mrkquerkgk`t ac stumk`ts.

  F ik`krfo fmge` mkpfrtgk`t tbft lre`is aut vfreaus `atehks

  car stumk`ts f`m stfcc. F bkfm haggettkk hagprese`i ]bk Merkhtar, tbk ^re`hepfo f`m

  tbk fhfmkgeh Hbferpkrsa` wba e` ik`krfo haarme`ftk tbkk`terk cu`htea`e`i ac tbk e`stetutea`.

 • 8/11/2019 Mis in Education Mba bms

  9/15

  F` aut ac tbk Lax Fpprafhb

  Mkvkoap f wkl lfskm K\^ wbehb hf` e`hrkfsktbk E`stetutea`s trf`spfrk`hy, cokxeleoety f`m

  stumk`t galeoety, ly futagfte`i ets luse`kss

  prahkssks f`m hk`trfoeze`i tbk e`stetutea`smftf

 • 8/11/2019 Mis in Education Mba bms

  10/15

  ]bk Gf`fikgk`t ac tbk E`stetutea` `kkms ta lk gark fhhau`tflok car

  luse`kss fspkhts ac tbk e`stetutk. Foa`i wetb tbes, tbk wemksprkfm usk ac

  E`tkr`kt, bfs bejkm stumk`ts kxpkhtftea` ac tkhb`aoaiy skrvehks. Xkfgokss

  haggu`ehftea` wetb tbk pfrk`ts lkhagks hruhefo fs pfrk`ts bfvk ta lk jkpt

  upmftkm flaut tbker wfrms pkrcargf`hk f`m rkoftkm e`cargftea`.

  ]bk f`swkr ta foo tbk flavk es kmuhftea`.`kt. ]bes kqueps yaur e`stetutk ta lk

  gark kcckhtevk f`m hagpktetevk e` tbk ioalfo warom ac mkoevkry ac kmuhftea`. Et

  fegs ft rkmuhe`i tbk ifp lktwkk` e`cargftea` f`m tbk uskrs f`m k`surks tbft

  tbkrk es skfgokss coaw ac e`cargftea`

 • 8/11/2019 Mis in Education Mba bms

  11/15

  kmuhftea`K\^.`kt es tbk `kxt ik`krftea` K\^ car

  kmuhftea` e`stetutea`s wbehb hagks wetb tbk caooawe`i

  ckfturks4 Beiboy Cokxelok.

  Xtftk-ac-tbk-frt Ykl ^oftcarg.

  [skr Crek`moy.

  Beiboy \koeflok f`m IoalfooyFhhksselok Ykl Lfskm Fppoehftea`.

  Galeok K`flokm.

  Kxparte`i ac rkparts ta GX-Yarm,GX-Kxhko, ^MC mahugk`ts.

  E`cargftea` hf` lk egpartkm cragkxeste`i okifhy systkgs.

  ]bk K\^ hf` lk e`tkirftkm wetbXgfrt hfrms, Leagktreh rkfmkrs,\CEM tkhb`aoaiy.

  A`oe`k f`foyses ac pkrcargf`hkwetb f wemk hbaehk ac irfpbs.

  E`tkirftks jky cu`htea`s ac ce`f`hk,pfyraoo f`m ckk haookhtea`.

  Tkra mftf rkmu`mf`hyuskshk`trfoezkm mftflfsk.

  ]bk K\^ hf` lk e`tkirftkm wetb Xgfrthfrms, Leagktreh rkfmkrs, \CEMtkhb`aoaiy .

  ]bk gast cokxelok f`m e`tkrfhtevkshbkmuoe`i pfhjfik car kmuhftea`E`stetutea`s.

  F truoy shfoflok wkl -lfskm K\^ carkmuhftea` E`stetutea`s fvfeoflok..

  Oaw tatfo hast ac aw`krsbep. Kxtrkgkoy skhurk, oaie` futbk`tehftkm

  systkg.

  ^krsa`foezkm bagk pfik car stumk`ts.

  Fhhkokrfte`i f`m kxpf`mhaggu`ehftea`s wetb kgfeo rkparts.

  Xe`iok stumk`t mftflfsk car shbaaofmge`estrftea`, oelrfry f`m ckkhaookhtea`.

  Xe`iok kgpoaykk mftflfsk car shbaaofmge`estrftea`, oelrfry f`m pfyraoo.

 • 8/11/2019 Mis in Education Mba bms

  12/15

  Lk`kcets

  Vuehj &strkfgoe`km

  coaw acE`cargftea`

  Egpravkmkxeste`iprahkssks

  E`hrkfskmtrf`spfrk`hy& cokxeleoety

  EgpravkmMkhesea`-Gfje`i

  Hfpfleoety

  Egpravkmuteoezftea` ac

  rksaurhks

  \kmuhkmLuse`kssprahkss

  Hyhok ]egk

  E`hrkfskm^ramuhtevety

 • 8/11/2019 Mis in Education Mba bms

  13/15

  ]bk jky Fmvf`tfiks

  @a fmmetea`fo hast car prahurkgk`t ac kxtkr`fo bfrmwfrk /sactwfrk.

  @a lurmk` ac pfye`i f` k`argaus fgau`t ft a`k tegk carprahure`i ac tbk sactwfrk. Yarj a` f ^fy-fs-yau iagamko.

  @a `kkm ta kgpoay f`y tkhb`ehfo pkrsa` ft yaur E`stetutea` fs foo

  tbk tkhb`ehfo fspkhts weoo lk bf`mokm ly us. Fhteveteks tbft frk gf`fikm crag hk`trfo oahftea`s rftbkr tbf` ft

  kfhb Xhbaaos/E`stetutea`ssetk, k`floe`i stumk`ts/ pfrk`ts/ cfhuotyf`m tbk gf`fikgk`t ta fhhkss fppoehftea`s rkgatkoy vef tbk wkl.

 • 8/11/2019 Mis in Education Mba bms

  14/15

  Fppoehftea` mkoevkry tbft typehfooy es hoaskr ta fa`k-ta-gf`y gamko (se`iok e`stf`hk, guote-tk`f`tfrhbetkhturk) tbf` ta f a`k-ta-a`k gamko,Hk`trfoezkm ckfturk upmfte`i, wbehb alveftks tbk

  `kkm car maw`oafmflok pfthbks f`m upirfmks.55% zkra maw` tegk.

  Mftf es beiboy skhurkm f`m stra`i k`hryptea`tkhb`equks oejk Fsyggktreh jky lfskm k`hryptea`

  foiaretbgs frk uskm.Xhfofleoety lkhagks kxtrkgkoy segpok f`m maks

  `at e`vaovk guhb fmmetea`fo hasts.

 • 8/11/2019 Mis in Education Mba bms

  15/15