linia bucureȘti 150 de ani de istorie a primei cĂi ferate...

22
LINIA BUCUREȘTI – GIURGIU: 150 DE ANI DE ISTORIE A PRIMEI CĂI FERATE DIN ROMÂNIA Ing. drd. Mircea DOROBANȚU Bucharest – Giurgiu line, 150 years of history of the first railway in Romania. The epochal discovery that determined the apperance of the steam engine has contributed to the development of rail freight and passenger transport, which has also generated numerous positive effects in economic terms. The new technical achievement was quickly imposed in the west part of the European continent. Over the course of a few years, the whole Europe railways have been rapidly buildind up. The history of over 180 years of railway constructions in Romania has represented a huge driving force exerted on the technical and sometimes even economic progress of the country. On the territory of Romania, the evolution of capitalist production relations also required, necessarily, the modernization of the means of transport, as a natural consequence of the development of the production goods, of the increase of the volume of internal and external trade, of the ever increasing traffic of travelers. To these we add also the fact that Romania was at the crossroads of the great commercial roads, of junction between the East and the West Europe, between the Baltic and the Black Sea. From ideas to facts, however the road was extremely difficult. The dream of building the first railways in Romania had many obstacles, both internal and external, until it became a reality. Although the necessity and the benefits of a rail network were obvious, there were still quite a few among the politicians, who generally opposed any technical innovation. With all the financial disadvantages, the foreign concessions represented the fastest way of construction the railway in Romania. In 1869, King Carol I was able to inaugurate the first 80 km railway, the Bucharest-Giurgiu line. Key words: the oldest Romanian railway, capitalism, railway heritage, Filaret train station 1. Introducere: apariția primelor căi ferate Privind în urmă, la istoria de peste 180 de ani a construcţiilor de căi ferate, nu putem contesta uriaşa forţă motrică pe care acestea au avut-o asupra progresului tehnic şi uneori, chiar economic al ţării. Descoperirea epocală care a determinat apariţia maşinii cu abur porneşte de la ideea francezului Cugnot, ofiţer de geniu, care, în anul 1770, a pus în mișcare o căruţă propulsată cu abur. În 1804, englezul Richard Trevithick a realizat primul vehicul feroviar cu abur, pe şine, de 5 tone, pentru a încerca înlocuirea tracţiunii cu cai. Probele s-au făcut pe o linie de 14 km. În 1825, George Stephenson inaugura în Anglia linia Stockton – Darlington (58 km), prima cale ferată care utiliza tracţiunea cu abur. Cinci ani mai târziu, tot în Anglia, se pusese în funcţiune prima linie ferată (Liverpool – Manchester) destinată traficului de călători. Tot de numele Stephenson este legat şi succesul răsunător pe care l-a avut locomotiva cu abur „The Rocket” proiectată şi construită de Robert Stephenson, fiul lui George Stephenson. Cu toate că „The Rocket” nu a fost prima locomotivă cu abur construită, ea a fost prima locomotivă care a întrunit mai multe inovaţii și care a fost folosită pentru prima dată la transportul public în lume. Este cel mai elocvent exemplu de proiect inovativ al lui Stephenson fiul, proiect ce a devenit model pentru motoarele cu abur pentru următorii aproape 200 de ani. 5 Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER, Muzeul Căilor Ferate Române, Calea Griviţei, nr. 343, sector 1, Bucureşti, e mail: [email protected], [email protected]

Upload: others

Post on 20-Oct-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • LINIA BUCUREȘTI – GIURGIU: 150 DE ANI DE ISTORIE A PRIMEI CĂI FERATE DIN ROMÂNIA

  Ing. drd. Mircea DOROBANȚU

  Bucharest – Giurgiu line, 150 years of history of the first railway in Romania. The epochal

  discovery that determined the apperance of the steam engine has contributed to the development of rail freight and

  passenger transport, which has also generated numerous positive effects in economic terms. The new technical

  achievement was quickly imposed in the west part of the European continent. Over the course of a few years, the

  whole Europe railways have been rapidly buildind up. The history of over 180 years of railway constructions in

  Romania has represented a huge driving force exerted on the technical and sometimes even economic progress of

  the country. On the territory of Romania, the evolution of capitalist production relations also required, necessarily, the

  modernization of the means of transport, as a natural consequence of the development of the production goods, of

  the increase of the volume of internal and external trade, of the ever increasing traffic of travelers. To these we add

  also the fact that Romania was at the crossroads of the great commercial roads, of junction between the East and

  the West Europe, between the Baltic and the Black Sea. From ideas to facts, however the road was extremely

  difficult. The dream of building the first railways in Romania had many obstacles, both internal and external, until it

  became a reality. Although the necessity and the benefits of a rail network were obvious, there were still quite a few

  among the politicians, who generally opposed any technical innovation. With all the financial disadvantages, the

  foreign concessions represented the fastest way of construction the railway in Romania. In 1869, King Carol I was

  able to inaugurate the first 80 km railway, the Bucharest-Giurgiu line.

  Key words: the oldest Romanian railway, capitalism, railway heritage, Filaret train station

  1. Introducere: apariția primelor căi ferate

  Privind în urmă, la istoria de peste 180 de ani a construcţiilor de căi ferate, nu putem contesta

  uriaşa forţă motrică pe care acestea au avut-o asupra progresului tehnic şi uneori, chiar economic al ţării.

  Descoperirea epocală care a determinat apariţia maşinii cu abur porneşte de la ideea francezului

  Cugnot, ofiţer de geniu, care, în anul 1770, a pus în mișcare o căruţă propulsată cu abur. În 1804, englezul Richard Trevithick a realizat primul vehicul feroviar cu abur, pe şine, de 5 tone, pentru a încerca înlocuirea

  tracţiunii cu cai. Probele s-au făcut pe o linie de 14 km.

  În 1825, George Stephenson inaugura în Anglia linia Stockton – Darlington (58 km), prima cale

  ferată care utiliza tracţiunea cu abur. Cinci ani mai târziu, tot în Anglia, se pusese în funcţiune prima linie

  ferată (Liverpool – Manchester) destinată traficului de călători.

  Tot de numele Stephenson este legat şi succesul răsunător pe care l-a avut locomotiva cu abur

  „The Rocket” proiectată şi construită de Robert Stephenson, fiul lui George Stephenson.

  Cu toate că „The Rocket” nu a fost prima locomotivă cu abur construită, ea a fost prima

  locomotivă care a întrunit mai multe inovaţii și care a fost folosită pentru prima dată la transportul public în lume. Este cel mai elocvent exemplu de proiect inovativ al lui Stephenson fiul, proiect ce a devenit

  model pentru motoarele cu abur pentru următorii aproape 200 de ani.

  5

  Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER, Muzeul Căilor Ferate Române,

  Calea Griviţei, nr. 343, sector 1, Bucureşti,

  e mail: [email protected], [email protected]

 • Fascinate de noul mijloc de transport, popoarele lumii îl adoptă rând pe rând, astfel că premierele

  feroviare se succed cu repeziciune şi în alte ţări.

  Noua realizare tehnică s-a impus repede în vestul continentului european. În descurs de câţiva ani,

  întreaga Europă s-a pus în mişcare şi construia cu febrilitate drumuri de fier, astfel:

  • Franţa: linia Saint Etienne – Lyon (1833);

  • Belgia: linia Bruxelles – Malines (1835);

  • Bavaria: linia Nurnberg – Furth (1835);

  • Austria: linia Viena – Wagram (1838);

  • Rusia: linia Sankt Petersburg – Tarscoe Selo (1837);

  • Ungaria: linia Pesta – Vacs (1846).

  La numai câţiva ani de la apariţia primelor căi ferate şi a primelor locomotive, gazetele din

  Moldova şi din Ţara Românească îşi informau cititorii în legătură cu drumurile de fier din Occident ca

  despre o adevărată minune. Astfel, în coloanele gazetei „Muzeul Naţional” din 3 iunie 1836, ziaristul

  6

  Mircea DOROBANȚU - Linia București - Giurgiu: 150 de ani de istorie a primei căi ferate din România

  Fig.1. Locomotiva ,,The Rocket" construită de Robert Stephenson

  Fig.1. Locomotiva ,,The Rocket"

  construită de Robert Stephenson

 • Petrache Poenaru scrie următoarele: „Trăsurile care umblă cu abur pe multe drumuri din Englitera, Franţa şi

  Germania, transportează pe oameni şi mărfuri cu o iuţime care întunecă mintea de mirare şi ar socoti cineva că

  aceasta este nu farmec şi e adevărat, cine nu s-ar minuna când vede o căruţă care nu se trage de cai sau de alte

  dobitoace, ci numai de puterea unor aburi ce fierb într-un cazan, face într-un ceas de călătorie, ceea ce deabia ar

  putea-o săvârşi în trei zile pe picioare”.

  Articolele din ziare, călătoriile în străinătate şi relatările martorilor oculari asupra modului cum

  ţările europene se întrec în construcţia de căi ferate, au trezit curiozitatea în cele două principate române,

  au înflăcărat spiritele şi au semănat ideea de a aşterne drumul de fier pe pământ românesc.

  2. Apariţia primei căi ferate pe teritoriul României - propuneri pentru construcţia de căi

  ferate

  Pe teritoriul ţării noastre, evoluţia relaţiilor de producţie capitaliste impunea de asemenea, cu

  necesitate, modernizarea căilor de comunicaţie şi a mijloacelor de transport, ca urmare firească a

  dezvoltării producţiei de mărfuri, a creşterii volumului comerţului intern şi extern, a traficului mereu

  crescând de călători. La acestea mai adăugăm şi faptul că Ţările Române se aflau la întretăierea marilor

  drumuri comerciale, de joncţiune dintre răsăritul şi apusul Europei, dintre Marea Baltică şi Marea Neagră.

  Primele preocupări pentru construcţia unui drum de fier, apar în Moldova în timpul domnitorului

  Mihail Sturza (1834-1849), apoi o altă propunere apare în anul 1846, din partea unui grup de boieri

  moldoveni (logofătul C. Sturza, prinţul N. Şuţu, hatmanul Alex. Rosetti - Rosnovanul, hatmanul Grigore

  Ghika, vornicul Vasile Alecsandri) care se adresează „Către Cinstitul Stat Okârmuitoriu” a li se „încuviinţa

  privileghiul înfăptuirii unui drum de fieru cu vapor sau cu cai”.

  De la idei până la fapte, drumul a fost însă extrem de greu. Visul construirii primelor căi ferate în

  Ţara Românescă şi în Moldova a întâmpinat multe piedici, atât interne cât şi externe, până când a devenit

  realitate.

  Deşi necesitatea şi avantajele unei reţele de căi ferate erau evidente, existau totuşi destui chiar

  printre oamenii politici, care se împotriveau în general oricărei inovaţii tehnice. Ei protestau împotriva

  construirii de căi ferate, declarând că: „guvernul vrea să aducă mizeria, să mineze ţara, să reducă activitatea

  cailor, să ucidă populaţia prin explozia locomotivelor, să pună foc la produsele proprietarilor şi la rochiile

  cucoanelor, prin scânteele locomotivelor”.

  Lipsa mijloacelor financiare şi a cunoştinţelor tehnice împiedicau orice iniţiativă autohtonă şi era

  necesar ca totul să depindă de capitalul şi de specialiştii străini. Pe de altă parte, cercurile financiare

  occidentale nu cunoşteau potenţialul economic al Principatelor Române, mai mult, nu aveau încredere în

  posibilităţile acestora de plată şi nu se hazardau să facă împrumuturi, fie chiar şi pe termen scurt.

  În Muntenia, domnitorul Barbu Știrbei (1849-1856), crezând că după terminarea războiului din Crimeea va sosi momentul pentru a înzestra ţara cu un drum de fier, la care se gândea de mult timp, se

  adresează printr-o lungă scrisoare, în data de 22 noiembrie/4 decembrie 1855, comandantului armatei

  austriece. Locotenentul feldmareşal conte de Coronini, a primit si următoarele rânduri: „Excelenţa Voastră

  cunoaşte cât sunt de ocupat, în interesul viitorului ţării mele, de importanta chestiune a drumului de fier. Ştiu că

  împrejurările momentului nu îngăduiesc o dezlegare hotărâtoare, dar aşteptând sfârşitul crizei actuale, consider ca

  o datorie sfântă de a pregăti căile acelor care ar putea veni după mine”. În continuare precizează: „(…) să fac

  pe de acum să se execute studiile necesare, (…) drumul de fier, legându-se cu reţeaua austriacă, ar pleca de la

  Orşova spre a ajunge la Giurgiu, prin Craiova şi Bucureşti”. La 22 decembrie, tot Ştirbei se adresează Sfatului

  astfel: „Este de necontestată trebuinţă şi folosinţă pentru acest Principat, drumurile de fier (…) fiindcă s-ar însuti

  înlesnirea comunicaţiilor şi bogăţia ţării (…) azi marile cheltueli ale transportului absorbează mai tot câştigul

  7

  ANALELE ASOCIAŢIEI PROFESIONALE A GEOGRAFILOR DIN ROMÂNIA, Vol. X, nr. 10/2019

 • proprietarului sau muncitorului (…)”.El se gândea la un drum de fier de la Vîrciorova prin Craiova şi

  Bucureşti la Dunăre „la un punct ce se va găsi priincios, de unde drumul de fier să se prelungească până la un

  port al Mării Negre”.

  La 21 ianuarie/2 februarie 1856, se încheie chiar un acord cu Maximilian de Haber din Karlsruhe,

  reprezentant al unei companii ce se oferise să execute căi ferate în Muntenia, învoire ce a fost înaintată ca

  s-o „aibă cinstitul Divan în vedere şi să-i arate a sa chibzuinţă”.

  Răspunsul Divanului este cât se poate de favorabil: „Înlesnirea mijloacelor de transport (…) sunt cele

  dintâi resorturi ale comerţului şi ale bogăţiei unei ţări (…)” , precizând că linia de la Vîrciorova prin Craiova,

  Bucureşti la Dunăre „se va uni cu ceea ce s-ar face în Turcia până la Mare”. Redăm mai jos câteva din condiţiile cuprinse în acordul prezentat de Maximilian de Haber:

  La punctul 3: „Întinderea liniei se va începe din hotarul Austriei lângă Orşova, va trece prin Craiova şi prin

  Bucureşti şi va ajunge la Brăila, sau la portul cel mai mare aproape de Dunăre”.

  La punctul 4: „Dacă concesionarul va fi să urmeze cu întinderea drumului de fier pe malul drept al

  Dunării spre Marea Neagră, pe pământul otoman, guvernul românesc va fi, cât prin putinţă, a mijloci de a i se

  procura concesiunea din partea Înaltei Porţi”.

  La punctul 5: „Guvernul românesc se îndatorează a înfiinţa fără amânare o legiuire de expropriere cât

  mai favorabilă pentru stabilirea drumului de fier”.

  La punctul 10: „Dacă prin construcţia drumului de fier se va găsi mine de metaluri sau cărbuni, acestea

  vor fi proprietatea concesionarului(…).”

  Comisia administrativă a Divanului care a cercetat atât învoirea cât şi proiectul de expropriere dă

  următorul aviz: „Convenţia de învoire, compusă din 18 articole, văzându-se cu oarecare complicaţii grele de înţeles,

  comisia a alcătuit o altă convenţie în 14 articole care corespund cu cele propuse de domnul Haber, într-un înţeles

  mai desluşit”. În altă parte a textului se menționa: „Atât linia cât şi staţiile drumului de fier trebuie să ocolească spre a nu vătăma însemnate clădiri de biserici, case sau altele”.

  La 27 februarie 1856, secretariatul Divanului înaintează domnitorului raportul respectiv, purtând

  numărul 101, „spre întărire”, el apărând în Buletinul Oficial nr. 20 din 9 martie 1856.

  Am redat mai amplu cele de mai sus deoarece, chiar a doua zi după apariţia Buletinului Oficial,

  gazeta „Le Courrier de Bucarest” (numărul 27 din 10/22 martie) şi apoi „Bukarester Deutsche

  Zeitung” (numărul 23 din 19/31 martie) reproduc textele sub titlul „Condiţii sub care Adunarea Divanului a

  autorizat guvernul princiar de a trata pentru concesionarea unei linii de drum de fier în Valahia”.

  Înainte chiar ca toate aceste investigaţii să ia forme concrete, intenţiile şi măsurile lui Barbu Ştirbei

  au avut repede un mare răsunet în presa din Austria şi Transilvania, stârnind un viu interes în cercurile

  comerciale şi industriale. Ziarele „Wanderer” din Viena, „Gazeta de Transilvania”, din Braşov şi „Telegraful

  Român” din Sibiu din anul 1856 sunt pline cu articole privind concesiunea Haber.

  Un delegat al Camerei de Comerţ şi Industrie din Braşov, pe nume Carol Maager, vine la

  Bucureşti în data de 15 decembrie 1855, iar alţi patru delegaţi vin în 16 martie 1856, puternic sprijiniţi de

  principele Carol de Schwarzenberg, guvernatorul civil şi militar al Transilvaniei, precum şi de contele

  Coronini, pentru a stărui pe lângă Ştirbei în vederea executării unei linii care „va veni din Kronstadt (Braşov)

  prin Ploieşti, alături de ocnele Telega şi prin Bucureşti la un port la Dunăre, aşa cum dorea domnitorul Ştirbei.

  În acelaşi timp, Camera de Comerţ şi Industrie din Braşov, prin delegaţiile trimise la Viena, insista ca

  drumul de fier de la Timişoara să fie prelungit prin Sibiu la Braşov. Se spune că Ştirbei ar fi răspuns

  delegatului: „Adă-mi D-ta drumul până la graniţa cu Valahia şi el se va continua îndată mai departe la Bucureşti şi

  pe lângă Dunăre, până la Brăila” („Telegraful Român”, din data de 18 ianuarie 1856, Sibiu). Nu s-a realizat

  nimic, deoarece guvernanţii de peste Carpaţi erau mai intersaţi de legătura de la Orşova, care era în

  studiu. Carol Maager a făcut, prin intermediul reprezentanţilor austrieci, intervenţii la oficialităţile din

  8

  Mircea DOROBANȚU - Linia București - Giurgiu: 150 de ani de istorie a primei căi ferate din România

 • judeţul Prahova făcând presiuni prin unii proprietari din ţinut, interesaţi pentru a se aduce linia prin

  Ploieşti.

  Între timp, demersurile făcute de Ştirbei pe lângă Coronini iau forme concrete, acesta trimiţând la

  Bucureşti, la 3 martie 1856, pe Franz Dimmer, inginer-şef în corpul de ingineri al statului austriac, însoţit

  de încă un specialist, în calitate de ajutor al său. La 14 aprilie sosesc încă trei ingineri şi un elev inginer.

  Ca urmare a insistenţelor Camerei de Comerţ şi Industrie din Braşov, se revine asupra ideii de a

  se executa o linie pe traseul Orşova – Craiova – Bucureşti, astfel că la 25 mai 1856 inginerul Dimmer

  primeşte de la „ministerul dinăuntru” următorul ordin: „Proiectarea drumului de fier în Valahia fiind hotărâtă

  a se face la un punct al hotarului Transilvaniei, pe unde va înfăţişa mai multă înlesnire în avantajul lucrării şi de

  acolo pe cât se va putea mai cu apropiere de Slănic, prin Ploieşti (…)”.

  N. Iorga, în „Corespondenţa lui Ştirbei Vodă”, observă că acesta ,,se temea de vorbe mari aşa de mult

  că nu scria decât Valahia şi limba valahă, văzând în cuvântul de român sau românesc un fel de steag tricolor al

  anarhiei”.

  La 17/29 mai 1856, puţin înainte de a fi obligat să se retragă de la domnie, Ştirbei anunţă şi Sublima

  Poartă de „construcţia unui drum de fier de la Kronstadt la Dunăre, prin Ploieşti sau Buzău (…)”. În continuare

  se mai spune: „Mă măgulesc în consecvenţă cu nădejdea că Eminenţa Voastră (este vorba de Fuad paşa – n.a.),

  va binevoi să-mi facă cunoscut înalta aprobare a Sublimei Porţi (…)”.

  Căimăcămia de sub conducerea lui A. D. Ghica, continuă studiile pe care Dimmer le termină în

  noiembrie acelaşi an. Comisia tehnică pentru examinarea proiectului, din care făcea parte şi Petrache

  Poenaru, constată: „lucrarea consistă nu numai în operaţii de nivelare şi planimetrie, profilurile lucrărilor de artă şi

  devizele respective, pe distanţa de la hotarul Austriei prin Buzău, Ploieşti, Bucureşti, la Giurgiu, ci şi în diverse

  planuri arhitectonice şi devizuri pentru construcţia edificiilor necesare la exploatarea drumului de fier ce s-ar înfiinţa

  pe acestă distanţă”. În acelaşi timp, „ministerul dinăuntru” primeşte dispoziţii „pentru conservarea semnelor de

  pe pământ” – să însărcineze cu supravegherea lor un specialist. În tot timpul Căimăcămiei, însă, ca şi în

  Moldova, nu se mai întreprinde nimic.

  Cu toate aceste propuneri de proiecte de cale ferată românească, până la construirea efectivă a

  primelor linii au mai fost necesare largi dezbateri și tergiversări, care au permis ca abia în anul 1869, să se realizeze acest deziderat.

  Deoarece teritoriul ţării noastre era divizat, capacitatea economică a fiecărei ţări era insuficientă

  pentru a face faţă unor mari investiţii. Lipsa unei burghezii industriale puternice, lipsa unor specialişti,

  precum şi a unei mâini de lucru libere, explică de ce aceste proiecte nu au putut fi puse atunci în practică.

  La acestea, trebuie să adăugăm şi menţinerea relaţiilor de producţie feudale, insuficienţa capitalului intern

  şi dominaţia străină, toate constituind tot atâtea piedici în rezolvarea problemelor centrale de dezvoltare a

  capitalismului.

  Putem afirma că atât domnitorii, cât şi guvernele ce s-au succedat la cârmuirea Principatelor în

  acea perioadă, au făcut pentru introducerea drumului de fier atât cât le permiteau împrejurările grele prin

  care trecea ţara.

  Au trecut mai bine de 20 de ani de încercări, fără a se spera că totuşi, într-o zi „căruţe care nu se

  trag de cai sau alte dobitoace” se vor putea vedea şi în ţara noastră.

  În anul 1859, prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al Principatelor Unite, se

  întrevedeau noi speranţe. În timpul domniei lui Cuza, în cadrul vastului program de reforme, un loc important s-a acordat

  înzestrării ţării cu o reţea de căi ferate. Programul de politică economică al noului stat a fost precizat în

  mesajul domnesc din 6 decembrie 1859. În acest important document se sublinia, printre altele: „Avem

  totul de creat (…) a întemeia creditul nostru public, a deschide drumuri, a face poduri, a împodobi şi a sănătoşi

  9

  ANALELE ASOCIAŢIEI PROFESIONALE A GEOGRAFILOR DIN ROMÂNIA, Vol. X, nr. 10/2019

 • oraşele, a lărgi porturile, a înflori comerciul, a încuraja industria (…) a săpa canaluri, a întinde linii de drum de fier

  pe suprafaţa pîmântului nostru, pentru înlesnirea comunicărilor şi într-un cuvânt a dezvolta toate stabilimentele

  publice”.

  În conformitate cu acest program, Cuza a sprijinit diferite proiecte de căi ferate, propuse în timpul

  domniei sale. Aceste proiecte reflectau necesitatea stringentă a modernizării mijloacelor de transport ale

  Principatelor Unite, întrucât starea mijloacelor de transport aducea imense prejudicii atât comerţului cât

  și transporturilor de călători. M. Kogălniceanu, în 1862, sublinia, în deschiderea Adunării unice a Principatelor Unite faptul că, mulţi deputaţi moldoveni au venit de la Iaşi la Bucureşti în 15 zile, utilizând

  căruţe trase de boi.

  M. Kogălniceanu, aflat în fruntea guvernului român, readuce în prim plan, problema căilor ferate,

  arătând că, dacă se va construi o cale ferată în Ţara Românească, se va putea realiza acest lucru curând şi

  în Moldova.

  Cuvintele sale pline de înţelepciune care dovedeau o înaintată strategie economică, în scopul

  rezolvării dezideratului propus, de introducere a transportului feroviar în ţara noastră subliniau:

  „Sunt pentru drumul de fier, căci el aduce nu numai îmbunătăţirea materială dar şi pe cea morală,…nu

  numai capitaluri, dară şi idei. Iată pentru ce eu, un deputat de stânga, votez pentru un concesionar conservator,

  pentru că vreau să îl biruiesc! Pentru că drumul de fier are să aducă în ţară mulţime de ingineri, lucrători, maşinişti,

  care toţi aceştia sunt de ideile mele”.

  Marele istoric şi om politic s-a evidenţiat, prin înţelegerea realităţilor economice şi a demonstrat

  că pentru realizarea construcţiilor înţelegea să facă anumite alianţe temporare cu acei deputaţi care aveau

  cu totul altă viziune pentru evoluţia favorabilă a economiei româneşti. Bazându-se pe o logică deosebită,

  amintea că va da votul său celor ce vor sprijini introducerea forţei aburului, indiferent că erau „albi sau

  roşii”, conservatori sau liberali.

  În timpul domniei lui Cuza au fost propuse mai multe proiecte, atât de reprezentanţi ai burgheziei

  române, cât şi de unele societăţi cu capital străin.

  În anul 1862 s-a acordat o concesiune lui P. Mavrogheni pentru construcţia căii ferate de la graniţa

  Bucovinei, care trebuia să traverseze longitudinal Moldova până la oraşul-port Galaţi. În acelaşi an, un alt

  proiect pentru Muntenia a fost aprobat prinţului Bibescu Basarab Brâncoveanu, care propunea unificarea

  reţelei din Muntenia cu cele propuse în Moldova şi Transilvania. Ambele proiecte eşuează, deoarece cei

  doi titulari, de fapt simpli intermediari între Statul român şi capitalul străin, nu au reuşit să atragă băncile

  engleze şi franceze în acordarea fondurilor necesare pentru construirea căilor ferate din Moldova şi Ţara

  Românească.

  În februarie 1863, inginerul Aristide Dumont, în numele lui Jose de Salamanca, fost ministru de

  finanţe al Spaniei şi antreprenor general al căilor ferate portugheze şi italiene, înaintează domnitorului

  Alexandru Ioan Cuza un proiect pentru construirea unei singure linii ferate şi anume Bucureşti – Giurgiu,

  urmând ca numai după terminarea acestei linii să se înceapă eventual şi construcţia altor linii. Nici acest

  proiect însă, nu a fost realizat.

  Eșecul acestor proiecte era de fapt rezultatul antagonismului dintre interesele marelui capital occidental, care se situa pe o treaptă înaltă de dezvoltare, şi posibilităţile limitate de realizare a acestor

  proiecte în ţara noastră.

  Până în 1865, propunerile, ofertele şi proiectele de construire a unor căi ferate au esuat, rând pe

  rând, diferiţii ofertanţi neprezentând garanţii suficiente sau negăsind credit, iar Statul român, nou format,

  nu putea să le construiască din propriul său buget, acesta fiind prea mic (55,5 milioane de lei în anul 1867).

  În faţa acestei situaţii, singura ieşire din impas o constituia sistemul concesiunilor.

  Cu toate dezavantajele de ordin financiar pe care ni le-au adus, concesiunile străine au reprezentat

  10

  Mircea DOROBANȚU - Linia București - Giurgiu: 150 de ani de istorie a primei căi ferate din România

 • calea cea mai rapidă de pătrundere a drumului de fier în ţara noastră şi au constituit un început sigur şi o

  şcoală practică, unde s-a format personalul nostru de execuţie, întreţinere şi exploatare, o şcoală unde,

  tehnicienii români au învăţat cum trebuie şi cum nu trebuie să se construiască o cale ferată. Sistemul

  concesiunilor n-a durat decât 10 ani, dar acest timp a fost suficient pentru formarea personalului autohton,

  pentru câştigarea experienţei necesare şi a încrederii în cunoştinţele şi posibilităţile proprii.

  După aceşti zece ani, românii s-au dovedit capabili să-şi construiască şi să-şi administreze singuri

  reţeaua de căi ferate, sistemul concesionărilor devenind o frână economică, un balast financiar, o aservire

  politică şi o ştirbire a independenţei naţionale.

  În aceste imprejurări, la data de 4 ianuarie 1865, prim-ministrul ţării, M.Kogălniceanu, afirma în

  Adunarea electivă următoarele: „Oricum sesiunea aceasta nu va trece fără ca guvernul să propuie cel puţin un

  început de reţea care să facă să şuiere locomotiva şi în partea acesta a României, măcar pe linia de la Bucureşti la

  Giurgiu”.

  Se vedea că necesitatea executării ei devenise evidentă şi, pentru a se putea realiza mai uşor, se

  ajunsese şi la convingerea că problema putea fi tratată independent de celelalte linii, chiar executată de o

  întreprindere separată. Corpurile legiuitoare care se închiseseră din luna martie au fost convocate în

  sesiune extraordinară la 2 mai.

  Până la sfârşitul lunii iunie, când ele se închideau din nou pentru vacanţă, pe ordinea de zi nu

  ajunsese nici un proiect de lege pentru linia Bucureşti-Giurgiu. În schimb, în Monitorul Oficial nr. 199 din

  10 septembrie 1865, se publica Decretul domnesc din 1 septembrie, prin care Al. I. Cuza autoriza

  Ministerul de Interne, Agricultură şi Lucrări Publice, să încheie (fără încuviinţarea Corpurilor Legiuitoare –

  n.a.), cu John Trevor Barkley şi John Staniforth o convenţie, „(…) conform proiectului aprobat de Consiliul de

  miniştri, pentru construirea drumului de fier de la Bucureşti la Giurgiu, în condiţiile conţinute în caietul de sarcini

  statornicit şi care face parte întregitoare a convenţiei”.

  Linia Bucureşti - Giurgiu, deşi a fost scurtă (69,8 km), a dat naştere la dezbateri foarte lungi,

  11

  ANALELE ASOCIAŢIEI PROFESIONALE A GEOGRAFILOR DIN ROMÂNIA, Vol. X, nr. 10/2019

  Fig. 3. Petiția lui Vasile Alecsandri pentru construirea liniei București – Giurgiu

 • deseori furtunoase din cauza condiţiilor nelegale de acordare a concesiunii şi a evenimentelor

  excepţionale petrecute în ţară, înainte şi după acordarea ei.

  3. Concesionarea liniei de cale ferată Bucureşti-Giurgiu

  (Concesiunea J. Barkley – J. Staniforth)

  Concesionarea acestui traseu a fost acordată casei engleze John Trevor Barkley, pentru suma de

  196.000 franci/km, cu o anuitate de 1.500.000 franci, garantată cu venitul ocnelor.

  Antreprenorul englez, Sir J.T. Barkley, pătrunsese în Imperiul Otoman, unde executase liniile

  Constanţa-Cernavodă (1860) şi Varna-Ruse (1866), iar în România, la 31 octombrie 1864, obţinea

  concesiunea a 19 poduri metalice peste diferite râuri din ţară. Pentru a nu se pierde acest serios

  concesionar şi pentru a nu se mai lungi discuţiile, guvernul de atunci, nesigur că va obţine votul necesar

  pentru aprobarea legii de concesiune pentru linia Bucureşti-Giurgiu, cu acordul domnitorului Cuza, emite,

  în vacanţa corpurilor legiuitoare, decretul neconstituţional menţionat mai sus. Comentând acest fapt,

  ziarul parizian „lˈEurope” prezintă pe larg că faţă de condiţiile convenite, experţii în materie consideră că statul român a făcut „o bună afacere”.

  Bucuros de acest început, Al. I. Cuza anunţă în mesajul de deschidere a Camerei, la 5/7 decembrie

  1865: „Studiile drumului de fier de la Bucureşti la Giurgiu în mare parte s-au săvârşit (…) întreprinzătorii se

  pregătesc cu activitate să înceapă lucrările lor şi la 2 aprilie viitor se va pune cea dintâi piatră a gării din Bucureşti

  (…)”; şi mai departe: „Oare n-am fi avut noi astăzi mai multe căi ferate dacă vechea Cameră, înţelegând mai

  bine nevoile ţării n-ar fi respins propunerile serioase care ni se făcuse de capitalişti?Aruncaţi ochiul D-voastră

  asupra Europei! Cine a conceput şi executat întreprinderea cea mai îndrăzneaţă a veacului nostru: tunelul de la

  Londra? Un inginer francez. Cine a executat în Austria acel drum de fier de la Baziaş care vine până aproape de

  hotarele ţării noastre?(…) inginerii francezi au contractat drumuri de fier în Rusia. Iată cum proced Statele cele

  mai mari! Să le imităm şi noi care suntem lipsiţi de capitaluri îndestulătoare pentru asemenea întreprinderi” .

  Studiile liniei erau începute după cum rezultă din Adresa nr. 11.371, din 7 octombrie 1865, a

  12

  Mircea DOROBANȚU - Linia București - Giurgiu: 150 de ani de istorie a primei căi ferate din România

  Fig. 4. Decretul domnesc

  Sursa: Monitorul Oficial nr. 199 din 10 septembrie 1865

 • Ministerului de Interne către prefecţii de Ilfov şi Vlaşca, în care se precizează: „(…) vă invit domnule prefect

  a pune la dispoziţia inginerilor Companiei câte doi dorobanţi (…) spre a-i secunda (…). Inginerii Companiei sunt

  autorizaţi de Guvern a face studiile proiectelor”.

  Din adresă mai rezulta că, proprietarii moşiilor peste care trebuia să treacă traseul liniei ferate se

  opun, împiedicând inginerii să facă studiile necesare pe acele terenuri.

  Răspunsurile la acest mesaj al tronului au fost foarte aprinse, atât în Cameră cât şi în Senat.

  G. Costa-Foru în discursul său din Senat, spune următoarele: „Dreptatea cere Măria Ta, de a

  recunoaşte că Adunările legiuitoare n-au lipsit în toţi timpii de a acorda, chiar şi fără studii prealabile şi fără

  restricţiuni, toate concesiile de drumuri de fier, ce s-au susţinut de guvern (…). Cât despre drumul de fier de la

  Bucureşti la Giurgiu pe care ni-l anunţaţi în mesaj, aşteptăm cu nerăbdare a vedea prezentându-se Corpurilor

  legiuitoare proiectul de concesiune, spre a se studia condiţiunile şi bunătatea liniei”. Costa-Foru prin aceste

  cuvinte nici nu voia să creadă concesiunea ca definitiv încheiată. Tot el continuă: „De la intervalul celei din

  urmă sesiuni şi până acum, Senatul se vede, cu profundă întristare, silit de cea mai înaltă a sa datorie a supune

  respectuos la cunoştiinţa Înălţimii Voastre că guvernul s-a crezut în drept de a confecţiona legi noi, de a modifica

  legi vechi prin simple decrete şi a ridica astfel corpurilor legiuitoare orice raţiune de a fi”. În încheiere Costa-Foru

  13

  ANALELE ASOCIAŢIEI PROFESIONALE A GEOGRAFILOR DIN ROMÂNIA, Vol. X, nr. 10/2019

  Fig. 5. Linii construite de concesionari

 • (care nu făcea parte din guvern – n.a.), mai adaugă: „Măria Ta, Senatul v-a jurat credinţă (…) declară

  respectuos că pactul fundamental al României este violat. El declară contrariu constituţiunii toate actele, toate

  concesiunile (…) câte s-au făcut de guvern peste însuşirea legală a atribuţiunilor sale”

  Discuţiile iau sfârşit la 11 ianuarie 1866 prin următoarea rezoluţie: „Împărtăşind mulţumirile Măriei

  Voastre, Adunarea vă adresează sincere felicitaţiuni pentru energica iniţiativă ce aţi luat în această împrejurare

  (…) mulţumim guvernului Măriei Tale că a concesionat această lucrare (…)”. În încheiere se votează răspunsul

  la mesajul tronului şi deci, se părea că s-a închis orice fel de discuţie. Nu a fost însă aşa, după numai o lună,

  Cuza este obligat să abdice.

  Deşi Cuza sprijinise acestă concesiune, considerând-o un important factor de dezvoltare

  economică a ţării, „domnitorul unirii” nu a avut satisfacţia de a vedea roadele eforturilor sale, fiind

  înlăturat de „monstruoasa coaliţie”.

  Prin Decretul Locotenenţei domneşti din 29 martie 1866, guvernul fostului domnitor Cuza (N.

  Kretzulescu, prim-ministru, general I. Florescu, ministru de interne, agricultură şi lucrări publice, precum şi

  14

  Mircea DOROBANȚU - Linia București - Giurgiu: 150 de ani de istorie a primei căi ferate din România

  Fig. 6. Fragment din jalba celor 400 de cetateni din Giurgiu (1866). In alta pagina ei arata ca linia proiecta-

  ta ,,nu pote fi de nici unu folosu atâtu acestei Comune câtu și Țării întregi" si cer sa se amâne construirea ei, ,,noi-subsemnatii vedendune vetemati in interesele nostre comerciale"

 • alţi membri ai guvernului), este trimis în judecata Curţii De Casaţie.

  Imediat după abdicarea lui Cuza, Adunarea electivă hotărăşte anularea concesiunii, pe motiv că

  încalcă legea contabilităţii statului. Imediat cei doi asociaţi, cu sprijinul consulului britanic la Bucureşti,

  înaintează guvernului român un protest vehement faţă de hotărârea Adunării elective, ameninţând că vor

  informa „pieţele Europei“ în legătură cu modul în care au fost „călcate în picioare drepturile recunoscute în

  materie de contracte publice“. Dorind să se evite o astfel de publicitate negativă şi pentru ca statul să nu fie

  implicat într-un proces ale cărui consecinţe nu puteau fi anticipate, guvernul, prin ministrul lucrărilor

  publice, Dimitrie A. Sturza, reintră în tratative cu concesionarii în vederea revizuirii termenilor financiari ai

  convenţiei.

  La 7 august 1866 se semnează o anexă la convenţia iniţială. În decembrie, Parlamentul reia în

  discuţie realocarea concesiunii, legea fiind adoptată în martie 1867.

  În acea perioadă de mare încordare, oamenii politici ai vremii, considerau că ţara nu va fi cu

  adevărat liberă şi independentă, asemenea statelor occidentale, decât sub conducerea unui domn străin,

  care să conducă ţara sub protecţia marilor naţiuni europene. Pus în faţa propunerii de a conduce un stat

  complet străin, Carol I acceptă să vină în România.

  La data de 10 mai 1866, Carol I, întâmpinat de primarul Bucureştiului, Dimitrie C. Brătianu,

  primeşte cheile oraşului şi în aceeaşi zi, la Palatul Mitropoliei, depune jurământul în noua sa calitate de

  domnitor al Principatelor Unite Române:

  „Jur de a fi credincios legilor ţării, de a păzi religiunea românilor, precum şi integritatea teritoriului ei şi a

  domni ca domn constituţional”.

  „Totul pentru ţară. Nimic pentru mine”, a fost crezul după care domnitorul, rămas în istorie şi în

  conştiinţa românilor ca regele Carol I, a condus România vreme de 48 de ani, având cea mai lungă domnie

  din istoria ţării.

  La 11 mai, se formează primul guvern al principelui Carol I (1866-1914), sub preşedenţia lui Lascăr

  Catargiu, având ca ministru al lucrărilor publice pe D. A. Sturdza. Acest guvern a fost înlocuit la 13 iulie cu

  altul prezidat de Ion Ghica, D. A. Sturza rămânând ministru al lucrărilor publice.

  La venirea lui Carol I în ţară, România nu avea nici un kilometru de cale ferată. Primul Rege al ţării,

  Carol I, este cel care a dat impuls construcţiei feroviare. Regelui Carol I, îi revine meritul de a fi

  concretizat construirea drumurilor şi vehiculelor necesare, care sunt originea căilor noastre ferate şi a

  trenurilor de azi. Carol I afirma că: „Unirea dintre cele două Principate nu va fi efectivă, decât atunci când aceste două

  provincii vor fi legate între ele printr-o cale ferată”.

  În 1866, Principele Carol I, după experienţa unei de călătorii efectuată timp de cinci zile cu

  diligenţa de la Turnu Severin la Bucureşti, declară solemn „că nu va părăsi ţara pentru a merge în străinătate

  decât în momentul când va întrebuinţa un tren românesc”.

  Acestă promisiune a dus-o la îndeplinire. Astfel, în 1869, Regele Carol I a putut inaugura prima

  linie ferată de 80 km lungime, linia Bucureşti-Giurgiu. Acestei linii i-au urmat în curând altele, într-un ritm

  din ce în ce mai accentuat, astfel încât în anul 1906, statul român poseda 3180 km, cale ferată, ajungându-

  se în anul 1916 la o reţea de aproape 3.700 km, iar după război, în 1918, prin anexarea vechilor provincii

  româneşti, la 11.000 km de linii.

  De numele lui Carol I se leagă construirea podului de la Cernavodă, ce trece peste Dunăre şi

  ramificaţiile ei. Această operă de artă, este proiectată şi construită între anii 1890 şi 1895 de marele

  inginer român Anghel Saligny. Podul inaugurat în anul 1895, constituie şi azi cea mai remarcabilă lucrare

  din reţeaua căilor ferate române, din punct de vedere tehnic şi estetic, iar pentru multă vreme a fost şi cea

  mai lungă traversare a unui fluviu pe pod din Europa.

  15

  ANALELE ASOCIAŢIEI PROFESIONALE A GEOGRAFILOR DIN ROMÂNIA, Vol. X, nr. 10/2019

 • 4. Alegerea primului treseu feroviar în Principate

  Punctul ideal de plecare al primei linii ferate era Portul Giurgiu, întrucât materialele de

  construcţie, utilajele, locomotivele şi vagoanele puteau fi transportate, în acea perioadă, numai pe

  Dunăre. Amintim că pe apă s-a transportat, în anul 1853, primul cazan cu abur, pentru „moara de

  foc” a lui Assan de la Colentina, deplasarea constituind o adevărată problemă tehnică. Cazanul

  respectiv cântărea cam a treia parte din greutatea locomotivei, ceva peste 7000 kg. În scopul

  transportului de la Giurgiu în capitală, care a durat patru săptămâni, s-au refăcut porţiuni din şoseaua

  respectivă, s-au întărit şi consolidat poduri. Pentru această lucrare s-a folosit o imensă cantitate de

  material lemnos. Prin comparaţie, realizăm ce ar fi însemnat atunci transportul pe uscat al unei

  locomotive şi al unui număr de vagoane, acest fapt explicând de ce calea ferată s-a întins de la

  Giurgiu spre Bucureşti.

  Prima cale ferată construită în Câmpia Română, linia Bucureşti-Giurgiu a fost considerată ca

  „o fiică a Dunării”. De asemenea, „Fiice ale Dunării” au fost denumite liniile „surori” construite în

  1860, Constanţa-Cernavodă şi linia Baziaş-Oraviţa, construită începând cu anul 1844 de Imperiul

  austro-ungar şi inaugurată la 1 noiembrie 1856.

  Privind harta putem observa că, cele trei linii de cale ferată au ceva in comun, deşi au fost

  construite de trei guverne diferite, în cu totul alte condiţii şi scopuri. Acest „ceva” constă în faptul

  că toate pleacă de la porturi dunărene, una dintre ele având ca staţie terminus un port maritim.

  Caracterul comun al acestor linii, nu este o întâmplare, ci rezultatul unor necesităţi impuse de

  condiţiile epocii.

  La baza executării liniei Bucureşti-Giurgiu, s-au aflat interesele comerciale atât ale englezilor cât şi

  ale altor ţari din Europa, dar şi ale Imperiului Otoman, care căutau prin orice mijloace, aşa cum consemna

  presa vremii, să pătrundă în câmpia românească, grânarul imperiului turc. Au existat, de bună seamă şi

  interese naţionale. Tânărul stat ce a luat numele România după alcătuirea în 1862 a unui singur guvern şi

  după contopirea într-una singură a celor două adunări, procedându-se la unificare deplină a celor două

  principate, avand acum năzuinţe mai mari. Se mergea cu paşi repezi spre o independenţă, care trebuia

  obţinută cu orice preţ, idee menţinută de către toţi tinerii întorşi în ţară după studiile făcute în Occident.

  Noul stat avea nevoie de o legătură directă şi mai scurtă cu Occidentul, care nu putea fi alta decât

  Dunărea, pe care vasele companiei austriece de navigaţie pe Dunăre, vestita

  16

  Mircea DOROBANȚU - Linia București - Giurgiu: 150 de ani de istorie a primei căi ferate din România

  Fig. 7. Primele linii

  dunărene de pe

  teritoriul actual al

  României

 • „Donaudampfschiffartgesellschaft”, D.D.S.G., navigau din 1830. Primul vapor al acestei companii, „Argos”,

  cobora pe Dunăre până la Brăila şi Galaţi în anul 1834. Victoriile ruşilor de la sfârşitul secolului al XVII-lea

  şi începutul secolului al XIX-lea (tratatele de pace de la Kuciuk-Kainargi, 1774, şi Adrianopol, azi Edirné,

  de la 1829), au avut drept rezultat o înviorare a comunicaţiilor comerciale pe Dunăre, Turcia pierzând

  monopolul economic asupra Principatelor. Se restituiau astfel cetătile ocupate de turci, Turnu Măgurele,

  Giurgiu şi Brăila, create încă din secolul al XVI-lea, care provocaseră stagnarea dezvoltării pe Dunăre.

  Acum, ca şi în trecut, când Moldova dispunea de o flotă comercială, atestată în multe documente vechi, în

  baza unui privilegiu din 1456, Ţările Române au fost din nou antrenate într-un intens schimb de mărfuri cu

  unele state europene, ceea ce a stimulat creşterea producţiei agricole şi intensificarea transporturilor,

  exportul ajungând după 1831 să fie de două ori mai mare decât importul.

  Alte ţări europene care nu aveau o poziţie geografică mai bună, beneficiau de o situaţie economică

  incomparabil mai bună, având pretenţii mult mai mari, corespunzătoare nivelului lor social, făcând mari

  sacrificii pentru a avea o ieşire la mare. Este suficient exemplul Austriei care în iulie 1854 a inaugurat linia

  Viena-Triest, executând pentru aceasta, costisitoarea linie prin pasul Semmering, prima linie grea de munte

  din Europa.

  5. Construcţia şi exploatarea liniei - detalii tehnice

  Realizarea liniei a durat aproape doi ani. Conform legii de expropriere, terenul a fost pus în mod

  gratuit la dispoziţia constructorului, statul obligându-se să-i despăgubească pe expropriaţi. Lucrările de

  terasament au început în acelaşi timp, din ambele sensuri. Societatea constructoare dispunea de două

  locomotive de lucru. Cea cu nr. 01 a fost de fapt prima locomotivă care a lucrat la transportul

  materialelor necesare realizării lucrărilor.

  Costul unitar de 196.500 lei aur/km, al liniei Filaret-Giurgiu a fost mult mai mic decât al liniilor

  construite de concesionarii ulteriori (Strussberg, von Offenheim, 306.000 lei aur/km în medie). Nivelul

  tehnic al execuţiei a fost scăzut. La numai trei ani de la darea în exploatare a liniei, au fost necesare să se

  dezvolte clădirile şi magaziile şi să se construiască altele noi. Podurile, construite iniţial din lemn, au trebuit

  să fie refăcute de la fundaţii.

  Linia București Filaret-Giurgiu (67,171 km) avea 4 poduri metalice, proiectate de inginerul-șef William McCandlish, cu lungimi de 33,02 m (peste râul Sabarul Mare, la km 19, cu 2 travee de 2 x 16,51

  m), de 19,95 m (peste râul Sabarul Mic, la km 19), de 146,96 m (peste râul Argeș, la km 24, cu 6 travee, respectiv 2 x 9,82 m + 4 x 31,83 m) și de 40 m (peste râul Neajlov/Nesbor, la km 29, cu 2 travee de 2 x 20 m.). La București Filaret exista un atelier pentru reparații mici de locomotive și vagoane și un depou pentru 4 locomotive, iar la Giurgiu un depou pentru 2 locomotive. Alimentarea cu apă a locomotivelor se

  realiza la București Filaret, Comana și Giurgiu, unde exista câte o pompă cu abur care prelua apa dintr-un puț și câte un rezervor de apă de 115 m3. Liniile de garaj însumau la București Filaret o lungime de 2,050 km, iar la Giurgiu de 1,355 km. Linia București Filaret-Giurgiu-Smârda (72 km) avea 8 stații și anume București Filaret (km 0+000), Jilava (km 8+200), Vidra (km 17+400), Comana (km 28+700), Băneasa (km 45+800), Frătești (km 59+250), Giurgiu (km 67+000) și Smârda (km 72+000), la care s-au adăugat, ulterior, haltele Sintești (km 12+000, între stațiile Jilava și Vidra) și Grădiștea (km 24+000, între stațiile Vidra și Comana).

  Încă înainte de darea în circulaţie a liniei Bucureşti – Giurgiu, guvernul de atunci al ţării, neavând

  încredere în capacitatea de conducere a românilor, cere parlamentului o aprobare pentru arendarea

  expolatării acestei linii, de către companii străine. Propunerea este respinsă însă, în urma opunerii lui Ion

  Brătianu şi C. Bozianu. Totuşi guvernul din cauza lipsei de personal tehnic cu experienţă în acest domeniu,

  ANALELE ASOCIAŢIEI PROFESIONALE A GEOGRAFILOR DIN ROMÂNIA, Vol. X, nr. 10/2019

  17

 • face apel la inginerul francez E. Dubois, pentru a conduce exploatarea liniei şi astfel, E. Dubois, devine

  primul director al primei căi ferate construite în România.

  Inginerul Dubois, aplică metodele şi instrucţiunile căilor ferate franceze, care aveau o vechime şi o

  Fig. 8. Podul peste râul Neajlov Sursa: Revista britanică „The Engineer” din 10 iunie 1870

  Fig. 9. Schița podului feroviar peste râul Neajlov(Nesbor) de pe linia București Filaret-Giurgiu, prezentată de revista britanică „The Engineer” din 8 iulie 1870 în articolul „Bucharest and Giurgevo

  Railway, Bridge over The Nesbor”. Podul metalic avea o lungime de

  40 m, fiind constituit din 2 travee a câte 20 m. Partea metalică în

  formă de U avea lățimea de 4.000 mm (13 ft 1 ½ in.) și înălțimea de 3.048 mm (10 ft.).

  Sursa: Revista britanică „The Engineer” din 10 iunie 1870

  Mircea DOROBANȚU - Linia București - Giurgiu: 150 de ani de istorie a primei căi ferate din România

  18

 • experienţă mai îndelungată, dintre toate căile ferate de pe continent, aflate la începuturile lor. Această linie

  exploatată şi administrată din primul moment de către stat, se făcea după normele căilor ferate franceze

  secundare, în mod foarte econonmic.

  Fig. 10. Schița podului feroviar peste râul Argeș de pe linia București Filaret-Giurgiu, prezentată de revista britanică „The Engineer” din 10 iunie 1870 în articolul „Bucharest and Giurgevo Railway, Bridge over The

  Argis”.Podul cu o lungime de 146,96 m era constituit din 2 travee de capăt de 9,82 m(32 ft.2 5/8 in.) și din 4 travee principale a câte 31,83 m fiecare (104 ft. 51/4 in).Partea metalică, în formă de U, avea lățimea de

  4.000 mm(13 ft 1 ½ in.) și înălțimea de 3.048 mm (10 ft.). În perioada 1893-1894, podul peste Argeș a fost reconstruit de firma franceză La Société de Fives-Lilles, noua suprastructură metalică fiind asemănătoare cu cea

  a podurilor dunărene.

  ANALELE ASOCIAŢIEI PROFESIONALE A GEOGRAFILOR DIN ROMÂNIA, Vol. X, nr. 10/2019

  19

 • Fig. 11. Detaliu acoperiș gara București Filaret

  Sursa: Revista britanică „The Engineer”

  din 27 ianuarie 1871

  Fig. 12. Schița acoperișului metalic al clădirii de călători București Filaret, prezentată de revista britanică „The

  Engineer”, din 27 ianuarie 1871, în

  articolul „Bucharest and Giurgevo

  Railway, Wrought iron station ro-

  of”(Acoperișul din fier forjat al stați-ei). Sunt prezentate secțiuni parțiale transversale ale acoperișului cu îmbi-nările respective și cu cele 4 rânduri de lucarne-ferestre care permiteau

  îndepărtarea fumului locomotivelor,

  atât cu toate elementele cât doar cu

  cele metalice, precum și diverse alte detalii

  Mircea DOROBANȚU - Linia București - Giurgiu: 150 de ani de istorie a primei căi ferate din România

  20

 • La 3/15 octombrie 1868, domnitorul Carol I, însoţit de Panait Donici, ministrul Lucrărilor Publice,

  a inspectat întreg ansamblu al lucrărilor liniei, în special terasamentele de la Dăiţa şi Daia şi podul metalic

  peste Argeş, din preajma comunei Copăceni. La Frăteşti au părăsit trăsura şi au continuat călătoria la

  Giurgiu cu un tren de probă pregătit de englezul J.T. Barkley. Aceasta a fost prima călătorie cu trenul din

  Principatele Unite şi parcursul de 13 km a fost efectuat în 14 minute.

  În anul 1868 au sosit în portul Giurgiu primele două locomotive destinate remorcării trenurilor de

  lucru: nr. 1 „SABARU” şi nr.2 „GIURGIU”. Despre acest eveniment, inginerul Cheiurilor şi Porturilor

  Dunării, Christopher Monckton raporta, la 25 octombrie 1868, Ministerului Agriculturii, Comerţului şi al

  Lucrărilor Publice, următoarele:

  „Conform ordinului Domniei Voastre nr. 9583-8 octombrie an.c., prin care mă însărcinaţi a priveghea

  aşezarea locomotivelor căii ferate Giurgiu-Bucureşti, am onoarea a vă face cunoscut că locomotiva cea mare nr. 1

  este aşezată în cea mai bună condiţie şi gata de a funcţiona, iar locomotiva nr. 2 se aşează acum, pentru care îmi

  dau cea mai mare atenţiune…”

  Fig. 13. Gara Filaret, într-o

  fotografie executată în anul

  1873 de renumitul pictor şi

  fotograf român, Carol Popp de

  Szathmary, care a figurat

  într-un album prezentat la

  Expoziţia Internaţională de la

  Viena din anul 1873.

  Constituie una din rarele

  imagini ale unei locomotive tip

  1B-n2 cu un vagon de

  călători, în primii ani de

  exploatare a liniei Bucureşti

  Filaret-Giurgiu. Cabinetul de stampe al

  Academiei României

  Fig. 14. Gara Giurgiu Oraș la 1873, într-o fotografie realizată de fotograful

  Carol Popp de Szathmary: se observă

  semnalul cu un braț, de tip britanic. Sursa: colecția personală

  ANALELE ASOCIAŢIEI PROFESIONALE A GEOGRAFILOR DIN ROMÂNIA, Vol. X, nr. 10/2019

  21

 • Deşi fusese proiectată ca să ajungă la Dunăre, trecând peste canalul Sf. Gheorghe şi insula

  Mocanului (Ramadan), linia nu s-a executat la început, decât până la marginea oraşului Giurgiu. Speriaţi că

  ar putea pierde o parte din avantajele comerciale ale „cărăuşiei” la Dunăre, hangii, negustorii şi căruţaşii

  din Giurgiu au înaintat guvernului o petiţie semnată de cetăţeni, prin care cereau sistarea construcţiei

  racordului la Dunăre.

  La 17 mai 1869 a fost promulgată legea pentru exploatarea în regie a liniei Filaret-Giurgiu şi legea

  pentru prelungirea ei până la Smârda, pe malul Dunării. Potrivit kilometrajului de atunci, linia Filaret-

  Giurgiu avea 67,171 km, iar porţiunea Giurgiu-Smârda 2,651 km.

  Fig. 18. Locomotiva CFR Nr. 42 RESBOENI (1B-n2, Can 232/1869), fostă B.G. Nr. 7 DÂMBOVIŢA, construită

  în anul 1869 de fabrica engleză Canada Works, Birkenhead. Imaginea datează din jurul anului 1900, când

  locomotiva era echipată cu un tender pe 3 osii, preluat probabil

  de la una din locomotivele tip C-n2 din parcul liniei Bucureşti-Giurgiu. Sursa: colecția personală

  Fig. 15. Legea pentru prelungirea

  liniei Bucureşti - Giurgiu până la

  Smârda

  Mircea DOROBANȚU - Linia București - Giurgiu: 150 de ani de istorie a primei căi ferate din România

  22

 • 6. Inaugurarea liniei

  La 26 august 1869, înaintea momentului inaugural are loc un alt eveniment cu o semnificaţie

  aparte: plecând din Gara Filaret, Regele Carol I întreprinde prima călătorie pe linia Bucureşti-Giurgiu. În

  portul dunărean, domnul s-a îmbarcat pe vapor pentru a-şi continua călătoria spre ţinuturile natale. Carol I

  îşi respecta astfel, promisiunea publică din momentul în care urcase pe tronul României, aceea de a nu

  părăsi graniţele ţării decât în momentul în care va putea face acest lucru pe calea ferată.

  Se dădea astfel „cale liberă” intrării României în circuitul civilizaţiei şi dezvoltării, prin stăpânirea şi

  folosirea forţei aburului. În preziua marii inaugurări, ziarul „Românul”, editat de C.A. Rosetti, publica

  următoarele: „Mâine, pentru prima oară în România, oamenii şi produsele lor vor fi transportaţi prin puterea şi

  iuţeala aburului. Mâine românul va vedea realizat ceea ce visase din pruncie şi ceea ce, din neştiinţa unora şi din

  corupţiunea altora, a rămas până acum un simplu vis, un simplu basm în care numai zmeul avea un cal care

  mânca jeratic şi scotea pe o nară apă clocotită şi pe alta foc. Mâine românul serbează dobândirea uneia din cele

  mai mari descoperiri ale geniului uman, egală cu descoperirea busolei şi a imprimeriei. Mâine, în sfârşit, omul

  devine şi în România zmeu, mâine începe să umble şi la noi acel cal care mănâncă jăratic şi care aduce cu sine pe

  unde trece civilizaţia, avuţia şi solidaritatea între oameni şi între popoare”.

  De cu noapte fuseseră aduse de la Giurgiu două garnituri alcătuite din câte trei vagoane: unul de

  clasa I, unul de clasa a II-a şi unul de clasa a III-a, însumând circa 100 de locuri şi având o lungime de numai

  30 m.

  Într-o formă asemănătoare trenurilor inaugurale, s-a circulat încă mulţi ani pe această cale ferată:

  două garnituri de câte trei vagoane pentru călători şi două trenuri de marfă zilnic.

  Pentru mai multă siguranţă, nu se circula noaptea, cele şase staţii (Filaret, Jilava, Comana, Băneasa,

  Frăteşti şi Giurgiu) închizându-se la ora 7 seara.

  Printre călătorii inaugurali au fost miniştri, membri ai corpului diplomatic, reprezentanţi mai de

  seamă ai autorităţilor şi câţiva negustori. O parte din cei invitaţi s-au eschivat refuzând participarea, de

  teama călătoriei cu trăsura cu aburi, nemaivăzută în ţară.

  După un sunet de corn, vechiul semnal de plecare, primul tren remorcat de locomotiva „Michaiu

  Fig. 16. Prelungirea liniei Bucureşti- Giurgiu

  până la Smârda

  ANALELE ASOCIAŢIEI PROFESIONALE A GEOGRAFILOR DIN ROMÂNIA, Vol. X, nr. 10/2019

  23

 • Bravul”, condusă de însuşi Sir John Trevor Barkley, constructorul liniei, a plecat în sunetul muzicii şi

  uralelor unei mulţimi entuziaste, din gara Filaret.

  Mulţimea, care umpluse până la refuz Gara Filaret şi se întindea, conform presei timpului, „în şir

  lung de o parte şi de alta a liniei ferate/…/la distanţa de până la o jumătate de poştă în cale spre Giurgiu“, a

  primit cu urale semnalul de plecare dat la orele 10:45.

  După o oră şi jumătate, cu o oprire la Comana, trenul a ajuns la destinaţie, fiind urmat la scurt

  timp de a doua garnitură, locomotiva Dunărea, condusă de Nicolae Tănase, primul mecanic de locomotivă

  român.

  Despre inaugurarea propriu-zisă, redactorul ziarului „Pressa” relata a doua zi: „Ieri am avut fericita

  ocaziune de a asista la solemnitatea de deschidere a drumului ferat Bucureşti-Giurgiu. Mărturisisem că am fost cu

  totul transportaţi de bucuria ce ne-a inspirat această zi! Întinsul câmp de la gara drumului de fier Filaret era

  ocupat de mulţimea Capitalei care venise încă de la orele 8.00 dimineaţa ca să vadă şi să asiste la această

  celebrare şi veselia era atât de mare încât fiecare aştepta cu nerăbdare pornirea trenului la Giurgiu şi şuierătura

  cea pătrunzătoare a locomotivei. După terminarea serviciului divin, la care a oficiat în persoană E.S. Mitropolitul

  Primat al României şi la care au asistat, d-nii miniştri, d-nii consuli ai puterilor străine şi un mare număr de invitaţi,

  s-a pregătit întâiul tren „Michaiu Bravul”, sub numele de „trenul de onoare” pentru plecarea la Giurgiu, care a şi

  urmat îndată”.

  Primul tren cu oficialităţi a ajuns în gara Giurgiu la orele 12:15, parcurgând întregul traseu cu o

  viteză medie de 44,8 km/h (cu oprire pentru alimentare cu apă în staţia Comana). Pe peronul gării din

  Giurgiu, decorată cu mult gust cu ghirlande şi drapele tricolore, ministrul Agriculturii, Comerţului şi

  Lucrărilor Publice, prinţul Dimitrie Ghica, a oferit invitaţilor un dejun.

  Cu acest prilej a precizat în discursul său următoarele: „Înfiinţarea drumurilor ferate în România

  devine astăzi o realitate! Naţiunea prin reprezentanţii săi a voit ca prima cale ferată a României să se încerce de

  stat prin propriile sale mijloace. În realizarea acestei mari voinţe, guvernul întărit de încrederea cu care a fost

  onorat şi-a dat toată silinţa spre a fi la înălţimea unei asemenea misiuni. La apelul făcut junimei române, ea a

  răspuns cu grăbire şi astfel mai tot personalul de exploatare al liniei s-a putut compune dintre pământeni”. Tot cu

  această ocazie, D. Ghica mai afirma: „Gradul de civilizaţie a unui popor se măsoară prin numărul kilometrilor

  căilor ferate” referindu-se astfel, direct la necesitatea extinderii reţelei feroviare, linia Bucureşti Filaret –

  Giurgiu constituind doar începutul.

  Fig. 17. Mecanicul de locomotivă Nicolae Tănase

  Mircea DOROBANȚU - Linia București - Giurgiu: 150 de ani de istorie a primei căi ferate din România

  24

 • Chiar a doua zi după inaugurare, E. Dubois semnează actul prin care stabilea modul de circulaţie a

  trenurilor. Acest act sună astfel în traducere:

  ORDIN DE SERVICIU No. 2: „Luni 20 octombrie 1869. Deschiderea liniei de exploatare. Serviciul este

  făcut de 4 trenuri regulate, încrucişându-se două câte două, dimineaţa şi sera la Comana.

  Până la organizarea serviciului telegrafic şi până la noi ordine, încrucişările de trenuri trebuie făcute la

  Comana, oricare ar fi întârzierile.

  Trenurile care vin de la Giurgiu, la sosirea lor în gară vor merge să se gareze pe linia magaziei si vor

  aştepta trecerea trenurilor care vin de la Bucureşti. Şeful gării Comana va semna întâi foaia de drum a trenului

  Fig. 18. Ordinul de serviciu nr. 2, din 20 octombrie 1869

  ANALELE ASOCIAŢIEI PROFESIONALE A GEOGRAFILOR DIN ROMÂNIA, Vol. X, nr. 10/2019

  25

 • care vine de la Bucureşti şi apoi pe aceea a trenului care vine de la Giurgiu.

  Şefii de gară vor avea grijă, la sosirea fiecărui tren, ca acele să fie bine făcute şi vor da ordine severe ca,

  atunci când trenul va fi angajat pe ac, să menţină bine acul, chiar dacă a fost rău făcut.

  Orele de plecare şi de sosire ale fiecărui tren în gară vor fi marcate. Gările vor fi deschise de la ora 7 la

  ora 8 seara; distribuirea biletelor de călători va începe cu jumătate de oră înaintea plecării trenurilor şi chiar mai

  devreme, dacă există afluenţă de călători. Amploaiaţii trenului vor fi la postul lor cu o jumătate de oră înaintea

  plecării trenului.

  Şefii de gară sau amploaiaţii care vor avea îndoieli asupra stabilirii taxelor pentru bagajele călătorilor vor

  lăsa pe călători să se urce liberi în vagoane şi le vor încărca bagajele, semnalând îndoiala lor şefului de tren. Ei vor

  face astfel încăt călătorii să nu sufere din cauza neştiinţei lor şi vor cere instrucţii directorului exploatării.”

  Directorul exploatării, E.Dubois.

  Bibliografie

  Iorga N., 1904, „Corespondenţa lui Ştirbei Vodă”, Institutul de Arte Grafice şi Editura Minerva,

  București. * * * Gazeta „Muzeul Naţional” din 3 iunie 1836.

  * * * Telegraful Român, din data de 18 ianuarie 1856, Sibiu

  * * * Ziarul „Wanderer” din Viena

  * * * Gazeta de Transilvania din Braşov

  * * * Ziarul „Pressa”

  * * * Buletinului Oficial, 1856

  * * * „Le Courrier de Bucarest”, numărul 27 din 10/22 martie 1856

  * * * „Bukarester Deutsche Zeitung”, numărul 23 din 19/31 martie.

  * * * Revista britanică „The Engineer” din 10 iunie 1870 și din 27 ianuarie 1871. * * * Decretul Locotenenţei domneşti din 29 martie 1866.

  * * * Ziarul „Românul”

  Primit în redacţie: 30.10.2019

  Revizuit: 09.12.2019

  Acceptat pentru publicare: 16.12.2019

  Mircea DOROBANȚU - Linia București - Giurgiu: 150 de ani de istorie a primei căi ferate din România

  26